COVID-19 leviku tõkestamise meetmed

Uuendatud: 01.02.2020

Nova Arengukeskuses oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada meie klientide ja personalide turvalisus.

Kaitse tagamisel lähtume Terviseameti poolt valmistatud juhenditest, millega saab tutvuda siin: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid

Hügieeni tagamiseks kasutame ainult Terviseameti poolt heaks kiidetud tootjate ja tarnijate tooteid.

Lisainfo saamiseks kirjutage: info@novakeskus.eu

Olge terved!

Lugupidamisega,

Nova Arengukeskus